Datum uitspraak: 19-03-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt er over dat de directie van de school haar verzoeken heeft afgewezen om haar zoon extern te laten. Deze verzoeken zou zij vanaf het schooljaar 1994/1995 bijna elk schooljaar bij de groepsleerkracht gedaan. Niet eerder dan toen haar zoon in groep 8 zat heeft de groepsleerkracht haar gewezen op de mogelijkheid voor haar eigen rekening en verantwoording haar zoon te laten testen. In dat verband klaagt klaagster er tevens over dat de directie van de school haar er nimmer eerder op deze mogelijkheid heeft gewezen.