Datum uitspraak: 26-04-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verschillende groeperingen in de schoolgemeenschap komen in een gespannen verhouding tot elkaar te staan.
In het licht van deze gespannen verhoudingen dient klaagster haar klacht in over het optreden van de directeur tijdens de lessen van hem aan de groep van haar dochter. Hij zou een botte en weinig inlevende reactie hebben gegeven aan haar dochter.