Datum uitspraak: 16-06-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

School reageert niet adequaat op verzoeken om schoolmateriaal; klacht gegrond; speciaal onderwijs.