Datum uitspraak: 08-01-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Extra schooljaar met als doel het bereiken van een hoger instroomniveau in het voortgezet onderwijs, niet schriftelijk vastleggen en niet nader invullen afspraken in verband hiermee, uitvoering Handelingsplan, mondelinge afspraak betreffende het standaard meegeven van werk van de weektaak naar huis; klacht gedeeltelijk gegrond; speciaal onderwijs.