Datum uitspraak: 14-01-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onzorgvuldig handelen directielid (verstrekken vertrouwelijke informatie aan derden, belangenverstrengeling, communicatie (verwijzing bij niet beantwoorden vragen, termijn beantwoording correspondentie)); verzoek ter zitting om uitbreiding klacht jegens derde; klacht gegrond; voortgezet onderwijs.