Datum uitspraak: 25-03-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Pesten, onveilig schoolklimaat, ontbreken handelingsplan, niet-adequate begeleiding, verslaglegging; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.