Datum uitspraak: 06-12-2016
Nummer uitspraak: 107267
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Klagers klagen over de gang van zaken rondom de verkiezingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Ook klagen zij over het niet in gang zetten van een door het schoolbestuur toegezegd extern onderzoek naar de MR-verkiezingen en over het verschaffen van privacygevoelige informatie aan derden door de school. 

Advies van de Commissie
De klacht dat de ouderraad geen verkiezingen heeft gehouden is gegrond. 
De klacht over de gang van zaken rondom de MR-verkiezingen is ongegrond. De klacht over  het extern onderzoek naar de MR-verkiezingen is gegrond. De klacht over het verstrekken van privacygevoelige informatie is ongegrond. 

Toelichting 
De ouderraad heeft nadat hij had aangekondigd verkiezingen te gaan houden zeven aanmeldingen van ouders ontvangen die zich kandidaat stelden. De ouderraad had vervolgens verkiezingen moeten houden en mocht niet zelf ouders gaan uitkiezen uit de aanmeldingen. 
Nadat de MR onregelmatigheden tijdens de verkiezingen had geconstateerd, heeft hij de verkiezingen ongeldig verklaard en een week later nogmaals verkiezingen gehouden. Hoewel aan de gang van zaken rondom de verkiezingen voor de MR het een en ander verbeterd kan worden, heeft de MR niet in strijd met het reglement gehandeld. 
Na afloop van de MR-verkiezingen heeft het bestuur van de school beloofd een extern onderzoek in te stellen. Klagers mochten ervan uitgaan dat dit onderzoek kort na de verkiezingen zou plaatsvinden en niet een jaar na de verkiezingen. 
Verweerder heeft betwist dat de school privacygevoelig informatie van leerlingen zou verkopen en klagers hebben hun stelling op dit punt niet onderbouwd. 

Trefwoorden: