Datum uitspraak: 21-12-2016
Nummer uitspraak: 107270
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Uit een onderzoek bleek dat de didactische kwaliteit van het onderwijs op school onvoldoende was. Daarom heeft de school in kaart gebracht of en welke leerachterstand er was bij leerlingen. Bij de dochter van klager bleek dat zij leerachterstand had op het gebied van woordenschat en rekenen. Volgens de vader heeft de school onvoldoende gedaan om de achterstand weg te werken.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft extra begeleiding aan de leerling geboden om de achterstand weg te werken. Gebleken is dat de achterstand op het gebied van woordenschat daardoor is weggewerkt. Voor rekenen heeft de leerling niet het door de vader gewenste niveau bereikt. Niet gebleken is dat dit komt door onvoldoende inspanningen van de school. De school heeft een handelingsplan opgesteld, remedial teaching ingezet en de dochter een faalangstreductietraining laten volgen, hetgeen voldoende is. 
De school en klager hebben veel met elkaar gesproken over de leerachterstanden. Volgens klager zijn de handelingsplannen niet met hem besproken. Volgens de school is dit wel gebeurd. De Commissie beveelt daarom aan om ouders (handelings)plannen en/of rapportages die worden besproken tijdens (ouder)gesprekken voor gezien te laten tekenen.