Datum uitspraak: 11-09-2017
Nummer uitspraak: 107586
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De situatie
Een vmbo-leerling wordt er de eerste drie maanden van het schooljaar heel vaak uitgestuurd door een docent. Hij mag ook niet naar het toilet als hij daarom vraagt. Dit terwijl de school weet dat hij vanwege medische redenen vaak naar het toilet moet. De leerling heeft verder in Magister enen staan voor toetsen die hij nog moet maken. De ouders van de leerling vinden dat hun zoon ongelijk wordt behandeld. Ook vinden ze dat de school en het bestuur hun klachten hierover niet goed hebben behandeld.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt dat de klacht over de wijze waarop de leerling is behandeld gedeeltelijk gegrond is, de klacht over de enen ongegrond is en de klacht over de klachtbehandeling gegrond is.

Toelichting
De school deelt de zorg van de ouders over de wijze waarop de docent omgaat met hun zoon en over de leerachterstand die leerlingen bij deze docent hebben opgelopen. Deze zorg heeft de school ten onrechte niet gedeeld met de ouders.
Een school mag regels maken over toiletbezoek: in de pauze naar het toilet en tijdens de les alleen met toestemming van de docent.  Als de school weet dat een leerling vanwege medische redenen vaak naar het toilet moet, dan moet de school een verzoek voor een toiletbezoek honoreren.
Een school mag zelf bepalen op welke wijze zij bijhoudt dat een leerling toetsen nog moet inhalen.
Belangrijk onderdeel van klachtbehandeling is dat er wordt uitgesproken of een klacht gegrond is. Dat is hier niet gebeurd. Verder heeft de school/het schoolbestuur nagelaten om alle geformuleerde actiepunten naar aanleiding van de klachten uit te voeren.