Datum uitspraak: 13-03-2009
Nummer uitspraak: 103952
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft werkneemster een berisping opgelegd vanwege afwezigheid bij de eindrapportvergaderingen terwijl het verzoek om dan verlof te mogen opnemen, was afgewezen. De Commissie oordeelt dat de feiten vaststaan. Ten aanzien van de vraag of de afwezigheid ongeoorloofd was, overweegt de Commissie dat werkneemster heeft erkend dat zij reeds bij aanvang van het schooljaar wist op welke datum de eindrapportvergaderingen zouden plaatsvinden. Ook besefte zij dat haar aanwezigheid op deze vergaderingen gewenst was. Werkneemster had kunnen weten dat er sprake was een opdracht van de werkgever om aanwezig te zijn en dat het niet opvolgen daarvan zou worden aangemerkt als plichtsverzuim. Het behoort tot de werkzaamheden van een docent om bij de eindrapportvergaderingen aanwezig te zijn en de data voor deze vergaderingen waren reeds bij aanvang van het schooljaar bekend. Aan werkneemster was enkele weken daarvoor al een schriftelijke berisping opgelegd vanwege eenzelfde plichtsverzuim. Door vervolgens niet op de desbetreffende vergaderingen te verschijnen, terwijl zij een groot deel van die week was vrij geroosterd van haar reguliere werkzaamheden, heeft werkneemster zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Berisping wegens herhaalde ongeoorloofde afwezigheid is proportioneel. Beroep ongegrond.