Datum uitspraak: 09-01-2007
Nummer uitspraak: 103326
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Berisping opgelegd omdat de werknemer in strijd met een afspraak zijn functioneren niet in een teamvergadering aan de orde heeft gesteld en omdat hij structureel te laat gegevens aan zijn coördinator verstrekte. Werknemer ontkent het bestaan van de afspraak. Naast niet-geaccordeerde aantekeningen zijn er geen gegevens voorhanden die het bestaan van de afspraak aannemelijk maken. Aangevoerde rechtvaardigingsgrond voor het laat aanleveren van enkele gegevens niet of onvoldoende weerlegd. Er kan niet geconcludeerd worden dat sprake is van plichtsverzuim.
Beroep gegrond.