Datum uitspraak: 08-12-2006
Nummer uitspraak: 103255
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is zonder overleg met één van zijn leidinggevenden vertrokken van de instelling terwijl hij les diende te geven. De werknemer heeft zich beroepen op een noodsituatie.
De werkgever geeft als reden voor de berisping het vertrek zonder overleg alsmede het functioneren van de werknemer dat al eerder in negatieve zin aan de orde is geweest. Pas in het verweerschrift licht de werkgever dit tweede punt toe. De Commissie acht dit te laat, de werknemer heeft zich daartegen niet kunnen verweren, zodat dit punt buiten behandeling wordt gelaten.
De Commissie is van oordeel dat de werknemer redelijkerwijs overleg had dienen te voeren respectievelijk had kunnen voeren met één va zijn leidinggevenden alvorens te vertrekken. Aldus heeft de werknemer plichtsverzuim gepleegd. Echter, niet gebleken is dat collega's of leerlingen gedupeerd zijn, zoals de werkgever heeft gesteld. Voorts is de werknemer reeds 23 jaar in dienst en niet is gebleken dat hij eerder plichtsverzuim heeft gepleegd. De genomen maatregel is derhalve niet proportioneel met het gepleegde plichtsverzuim.
Beroep gegrond.