Datum uitspraak: 14-06-2021
Nummer uitspraak: 2021003202
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verwijt de werknemer werkweigering en het onbereikbaar zijn voor overleg met de werkgever over de gevolgen van de positieve coronatest. Daarom legt de werkgever een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werkgever had de mededeling van de werknemer aan zijn leidinggevende, dat hij in aanraking was geweest met iemand met corona en daarbij de opmerking dat hij sedertdien milde klachten had, moeten opvatten als een ziekmelding. Er is hierdoor geen sprake van werkweigering en dit levert geen plichtsverzuim op.
De werknemer is echter wel tekortgeschoten in de communicatie met de werkgever. De werkgever heeft de werknemer meerdere malen gebeld en gemaild maar de werknemer heeft pas contact gezocht nadat de werkgever dreigde met het stopzetten van loon en een voornemen tot het opleggen van een berisping.
De maatregel is passend en proportioneel.