Datum uitspraak: 11-11-2010
Nummer uitspraak: 104576
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De  werknemer heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond ten opzichte van een leerlinge terwijl hij recentelijk bericht was dat de werkgever voornemens was hem te berispen wegens een ander plichtsverzuim. De werknemer heeft aangevoerd dat de uitlatingen met de beste bedoelingen en in een bepaalde context zijn gedaan. De werknemer had als ervaren docent moeten begrijpen dat de opmerkingen door de leerlinge als kwetsend zouden kunnen worden ervaren en hij had zijn intenties op andere wijze dienen te verwoorden. De gedane opmerkingen zijn ongepast en leveren plichtsverzuim op. Dit plichtsverzuim is echter niet dermate ernstig dat de werkgever op grond daarvan heeft kunnen overgaan tot de disciplinaire maatregel van ontslag.
Beroep gegrond.