Datum uitspraak: 16-01-2007
Nummer uitspraak: 103310
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

BVE-docent verricht werkzaamheden op een locatie van het ROC waar ook een HBO-opleiding is gevestigd. Drie HBO-studenten hebben klachten ingediend over seksueel intimiderend gedrag. De Interne Geschillencommissie heeft de klachten gegrond verklaard. Werkgever legt schriftelijke berisping en disciplinaire overplaatsing op. Werknemer berust in de berisping, maar komt in beroep tegen de overplaatsing. Overplaatsing is bedoeld om te bewerkstelligen dat de klaagsters niet meer met de werknemer worden geconfronteerd. Werknemer door de berisping reeds disciplinair gestraft; het disciplinair karakter van de overplaatsing is daarom disproportioneel.
Beroep gegrond.