Datum uitspraak: 29-11-2013
Nummer uitspraak: 105932
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing om de werkneenster in het schooljaar 2013-2014 met 7 lessen in de bovenbouw en 7,5 lessen in de onderbouw te belasten. De werkneemster heeft vanaf het begin van de benoeming alleen in de bovenbouw lesgegeven en wenst minimaal 50% in de bovenbouw te blijven lesgeven in verband met artikel 5.2 cao vo dat uitzicht biedt op een LD-functie bij structureel lesgeven in de bovenbouw. De beslissing van de werkgever is te beschouwen als het indirect onthouden van promotie. De werkgever heeft als beleid geformuleerd dat eerstegraads leraren zo veel mogelijk in de bovenbouw lesgeven en dat tweedegraads leraren zo veel mogelijk in de onderbouw lesgeven. De werkneemster is eerstegraads bevoegd en is sinds haar indiensttreding louter werkzaam geweest in de bovenbouw. Desondanks wordt zij met ingang van 1 augustus 2013 voor minder dan 50% met lessen in de bovenbouw belast. Door de handelwijze van de werkgever komt de werkneemster niet alleen niet in aanmerking voor een LD-functie maar bovendien wordt het op deze wijze voor haar evenmin haalbaar om op 1 augustus 2014 aanspraak te kunnen maken op een LD-functie. Deze handelwijze wekt daarmee het vermoeden dat de taakindeling in de onderbouw is ingegeven met het oog op het onthouden van promotie naar een LD-functie. De werkgever heeft op oneigenlijke wijze gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid tot urentoedeling. Voornoemd vermoeden is niet door de werkgever ontzenuwd. Het beroep is gegrond.

Trefwoorden: