Datum uitspraak: 01-12-2014
Nummer uitspraak: 106516
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo heeft een bezwaar van de werknemer over de waardering van diens functie gegrond verklaard. De werkgever handhaaft desondanks de indeling van de (docent)functie. Tegen deze beslissing heeft de werknemer beroep ingesteld met als grond dat hem direct of indirect bevordering wordt onthouden. De werkgever stelt dat de beslissing niet is aan te merken als een voor beroep vatbare beslissing. De Voorzitter van de Commissie heeft geoordeeld dat het beroep zich leent voor vereenvoudigde behandeling. Het niet volgen van de uitspraak van de Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo heeft tot gevolg dat de functie niet als een docent schaal 12 functie wordt beschouwd. Derhalve blijft hetgeen partijen gescheiden houdt een geschil over de waardering van de feitelijk verrichte werkzaamheden. Een dergelijk functiewaarderingsbesluit is niet aan te merken als het onthouden van een bevordering als bedoeld in de artikelen 4.7 eerste lid aanhef en onder d WHW en S-2 lid 1 aanhef en onder e cao hbo. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.