Datum uitspraak: 29-08-2012
Nummer uitspraak: 105293
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent LB en stelt beroep in tegen de afwijzing van zijn verzoek om te worden bevorderd naar de LC functie Leraar/Onderwijsspecialist. De Commissie toetst of de door de werkgever beschreven procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever in dat licht bezien in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Gebleken is dat de werkgever de regels aangaande toekenning van de LC functies tijdens de procedure op een essentieel onderdeel veranderd heeft. Voorts is gebleken dat feitelijk het functioneren van de werknemer de reden vormde voor de afwijzing, dit in tegenstelling tot wat hem is meegedeeld door de werkgever. Ten slotte is in de door de werkgever opgestelde schets aangaande de procedure van promotie van leraren aangegeven, dat de leidinggevende de scores die zijn opgesteld door de docent beoordeelt en dat op basis van de verschillen tussen de scores van de leidinggevende en die van de docent een gesprek wordt gearrangeerd om te bezien welke maatregelen in gezamenlijkheid getroffen dienen te worden en welke afspraken te maken zijn. Dit gesprek heeft echter niet plaats gevonden. Aldus is de procedure ten aanzien van de werknemer niet correct gevolgd zodat de werkgever niet in redelijkheid tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen. Beroep gegrond.

Trefwoorden: