Datum uitspraak: 31-01-2014
Nummer uitspraak: 105742
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer had eerder bij de Commissie beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever dat hij niet in aanmerking komt voor promotie naar een LC functie. (zaaknummer 105293). Dat beroep is gegrond verklaard omdat de vastgestelde procedure ten opzichte van de werknemer niet goed was gevolgd. De werkgever nam een nieuwe beslissing waarbij de werknemer wederom niet in aanmerking komt voor een LC functie. Hiertegen is onderhavig beroep gericht. De werkgever heeft eenzijdig de procedure rond de toekenning van de LC functies (iets) aangepast en hij heeft voor de beoordeling van het functioneren van de werknemer dezelfde competentiescan gebruikt die hij bij de eerste beoordeling heeft gebruikt. De werkgever heeft hierbij niet onzorgvuldig gehandeld. Voorts blijkt uit het verslag van het gesprek met de werknemer op welke competenties hij naar het oordeel van de werkgever onvoldoende scoort. Daarbij blijkt dat de werkgever zijn oordeel inhoudelijk heeft toegelicht en hierover met de werknemer heeft gesproken. De werkgever heeft, gezien zijn bevindingen, in redelijkheid tot zijn oordeel kunnen komen. Het beroep is ongegrond.

Trefwoorden: