Datum uitspraak: 24-05-2013
Nummer uitspraak: 105664
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is in 2011 afgewezen voor promotie naar de functie van senior docent. Het beroep van de werknemer tegen dit besluit is door de Commissie gegrond verklaard omdat de werkgever het besluit ontoereikend had gemotiveerd en onvoldoende invulling had gegeven aan het implementatieplan salarismix (105209). De werkgever heeft vervolgens een nieuw besluit genomen inhoudende dat de werknemer (wederom) niet wordt voorgedragen voor promotie. De werkgever heeft de beoordeling die ten grondslag lag aan het eerdere besluit als gegeven genomen en hierbij een nieuwe motivering gegeven. De werkgever had echter opnieuw alle feiten en omstandigheden moeten bezien en moeten beoordelen tot welke uitkomst dit zou moeten leiden. Hierin zou hij dan de bezwaren van de werknemer moeten betrekken. Dit is niet gebeurd. Daarnaast is (nog steeds) niet duidelijk op grond van welke feiten en omstandigheden de werkgever tot de conclusie is gekomen dat de werknemer niet voldoet aan de vereisten voor promotie. Beroep gegrond.

Trefwoorden: