Datum uitspraak: 20-01-2015
Nummer uitspraak: 106387
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urenverdeling voor het schooljaar 2014-2015 op basis waarvan werknemer minder dan 50% van zijn lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.2 cao vo en dientengevolge niet op grond van het entreerecht in aanmerking komt voor een LD-functie. De beslissing omtrent de lessentoedeling dient daarom te worden aangemerkt als een beslissing waarbij direct of indirect promotie wordt onthouden. Vast staat dat de functie van de werknemer deel uitmaakt van de structurele formatie van de school en dat hij onafgebroken reeds vele jaren nagenoeg al zijn lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. De werknemer heeft aan de bepalingen in de cao vo over het entreerecht, aan het onderhandelaarsakkoord cao vo en aan de feitelijke urentoedeling in de voorafgaande jaren gerechtvaardigd de verwachting kunnen ontlenen dat hij ook na 1 augustus 2014 overwegend in de bovenbouw havo en vwo zou worden ingezet om zodoende ook zijn entreerecht geldend zou kunnen maken. De werkgever heeft zich niet als een goed werkgever gedragen door aan de werknemer geen LD-functie toe te kennen.
Beroep gegrond.

Trefwoorden: