Datum uitspraak: 20-01-2015
Nummer uitspraak: 106440
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om de werknemer voor het schooljaar 2014-2015 niet voor 50% of meer van zijn lessen in te zetten in de bovenbouw. De werknemer is het eens met deze beslissing , die tot gevolg heeft dat hem het entreerecht wordt onthouden. Vraag is of de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de werkgever hem meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen. Dat vertrouwen is gerechtvaardigd indien de docent voorafgaand aan 1 augustus 2014 structureel, dat wil zeggen gedurende meer dan twee opvolgende schooljaren, in de bovenbouw te werk is gesteld. De werknemer heeft weliswaar in een aantal jaren meer dan 50% van zijn lessen gegeven in de bovenbouw, maar dat was echter niet het geval in de twee aan 1 augustus 2014 voorafgaande schooljaren. Aan deze feitelijke situatie heeft de werknemer niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat de werkgever hem voor het schooljaar 2014-2015 meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen. Van een concrete toezegging dat de werknemer zou worden benoemd in een LD-functie is niet gebleken. Beroep ongegrond.

Trefwoorden: