Datum uitspraak: 20-01-2015
Nummer uitspraak: 106389
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urentoedeling, op basis waarvan werkneemster in het schooljaar 2014-2015 minder dan 50% van haar lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. Het onthouden van lessen in de bovenbouw heeft tot gevolg dat de werkneemster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.2 cao vo en dientengevolge niet op grond van het entreerecht in aanmerking komt voor een LD-functie. De beslissing omtrent de lessentoedeling dient daarom te worden aangemerkt als een beslissing waarbij direct of indirect promotie wordt onthouden.Vast staat dat de functie van de werkneemster deel uitmaakt van de structurele formatie van de school en dat zij onafgebroken reeds vele jaren nagenoeg al haar lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. De werkneemster heeft aan de bepalingen in de cao vo over het entreerecht, aan het onderhandelaarsakkoord cao vo en aan de feitelijke urentoedeling in de voorafgaande jaren gerechtvaardigd de verwachting kunnen ontlenen dat zij ook na 1 augustus 2014 overwegend in de bovenbouw havo en vwo zou worden ingezet om zodoende ook haar entreerecht geldend zou kunnen maken. De werkgever heeft zich niet als een goed werkgever gedragen door aan de werkneemster geen LD-functie toe te kennen. Beroep gegrond.

Trefwoorden: