Datum uitspraak: 20-01-2015
Nummer uitspraak: 106388
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om de werkneemster voor het schooljaar 2014-2015 niet voor 50% of meer van haar lessen in te zetten in de bovenbouw. De werkneemster is het niet eens met deze toedeling van uren, die tot gevolg heeft dat haar het entreerecht wordt onthouden.
Vraag is of de werkneemster er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de werkgever haar meer dan 50% van haar lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen. Dat vertrouwen is gerechtvaardigd indien de docent voorafgaand aan 1 augustus 2014 structureel, dat wil zeggen gedurende meer dan twee opvolgende schooljaren, in de bovenbouw te werk is gesteld. De werkneemster heeft weliswaar in twee van de drie voorafgaande jaren meer dan 50% van haar lessen gegeven in de bovenbouw, maar niet in het derde jaar. Doordat deze urentoedeling van jaar tot jaar kon verschillen en ook daadwerkelijk verschilde, heeft werkneemster daaraan niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat de werkgever haar voor het schooljaar 2014-2015 meer dan 50% van haar lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen.
Beroep ongegrond.

Trefwoorden: