Datum uitspraak: 20-01-2015
Nummer uitspraak: 106372
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om de werknemer voor het schooljaar 2014-2015 niet voor 50% of meer van zijn lessen in te zetten in de bovenbouw.  De werknemer is het niet eens met deze beslissing, die tot gevolg heeft dat hem het entreerecht wordt onthouden.
Vraag is of de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de werkgever hem meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen Dat vertrouwen is gerechtvaardigd indien de docent voorafgaand aan 1 augustus 2014 structureel, dat wil zeggen gedurende meer dan twee opvolgende schooljaren, in de bovenbouw te werk is gesteld.
De werknemer heeft weliswaar in een aantal jaren meer dan 50% van zijn lessen gegeven in de bovenbouw, maar dat was echter niet het geval in de twee aan 1 augustus 2014 voorafgaande schooljaren. Aan deze feitelijke situatie heeft de werknemer niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat de werkgever hem voor het schooljaar 2014-2015 meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw havo en vwo zou toedelen. Van een concrete toezegging dat de werknemer zou worden benoemd in een LD-functie is niet gebleken.
Beroep ongegrond.

Trefwoorden: