Datum uitspraak: 06-01-2015
Nummer uitspraak: 106368
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om de werknemer niet in aanmerking te laten komen voor een LD-functie.
De werkgever heeft de werknemer op een later tijdstip een aanbod gedaan om met terugwerkende kracht per 1 augustus 2014 te worden benoemd als docent LD. De werknemer heeft dit aanbod aanvaard. De werknemer heeft het beroep evenwel gehandhaafd omdat hij meent voorwaardelijk te zijn benoemd in de LD-functie.
Van een voorwaardelijke benoeming is geen sprake zodat direct of indirect onthouden van promotie niet aan de orde is. De werknemer heeft thans geen (proces)belang meer bij zijn beroep.
Beroep niet-ontvankelijk.

Trefwoorden: