Datum uitspraak: 06-01-2015
Nummer uitspraak: 106441
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever om de werknemer niet in aanmerking te laten komen voor een LD-functie omdat zij minder dan 50% van haar lessen in de bovenbouw lesgeeft.
Vast staat dat de functie van de werknemer deel uitmaakt van de structurele formatie van de school en dat zij eerstegraads bevoegd is. Ter zitting is vastgesteld dat de werknemer vanaf 1 augustus 2014 naast de reguliere lessen ook zogenoemde Z-uren (zelfstandig werken) geeft. Deze Z-uren tellen ook mee voor de berekening, zodat de werknemer voor meer dan 50% van haar lessen in de bovenbouw is ingedeeld. Aldus voldoet de werknemer aan de voorwaarden van artikel 5.2 cao vo en heeft zij per 1 augustus 2014 recht op een LD-functie.
Beroep gegrond.

Trefwoorden: