Datum uitspraak: 06-01-2015
Nummer uitspraak: 106377
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de werkgever met betrekking tot de urenverdeling voor het schooljaar 2014-2015 waaruit blijkt dat werknemer minder dan 50% van haar lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. Deze urentoedeling heeft tot gevolg dat de werknemer het entreerecht wordt onthouden. De beslissing omtrent de lessentoedeling dient daarom te worden aangemerkt als een beslissing waarbij direct of indirect promotie wordt onthouden.
Vast staat dat de functie van de werknemer deel uitmaakt van de structurele formatie van de school en dat zij onafgebroken reeds vele jaren nagenoeg al haar lessen geeft aan de bovenbouw havo en vwo. Dat de urentoedeling in de voorgaande schooljaren ook deels op toeval zou berusten, zoals de werkgever heeft aangevoerd, moge wellicht zo zijn doch dit behoort voor risico van de werkgever te komen. De werknemer heeft aan de bepalingen in de cao vo over het entreerecht, aan het onderhandelaarsakkoord en aan de feitelijke urentoedeling in de voorafgaande jaren gerechtvaardigd de verwachting kunnen ontlenen dat zij ook na 1 augustus 2014 overwegend in de bovenbouw havo en vwo zou worden ingezet en zodoende ook het entreerecht geldend zou kunnen maken. De werkgever heeft zich niet als een goed werkgever gedragen door aan de werknemer, anders dan in de voorafgaande schooljaren, minder dan de helft van haar lesuren in de bovenbouw toe te delen.
Beroep gegrond.

Trefwoorden: