Datum uitspraak: 14-11-2018
Nummer uitspraak: 108289
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer is tijdelijk benoemd in de functie van docent LD nadat zij, in het kader van de functiemix, had gesolliciteerd op deze functie. De werkgever besluit haar deze functie niet definitief toe te kennen, omdat zij niet zou voldoen aan de vereisten van de functie van docent LD. De werknemer is het daar niet mee eens en stelt beroep in bij de Commissie. Gedurende de periode dat zij tijdelijk in een LD-functie was benoemd, was de werknemer arbeidsgeschikt.

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Het besluit om een werknemer al dan niet terug te plaatsen in de oude functie behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de werkgever. Dit betekent dat de Commissie het besluit niet vol toetst maar uitsluitend beoordeelt of de beoordeling van de werknemer niet kennelijk onjuist is en of de werkgever de juiste procedure heeft gevolgd.
Het is niet duidelijk aan welke criteria de werknemer diende te voldoen om structureel te worden benoemd in een LD-functie. Ook heeft de werkgever zich niet gehouden aan de door hemzelf opgestelde beoordelingsprocedure. Voorts is de werknemer langere tijd arbeidsongeschikt geweest waardoor zij zich mogelijk niet heeft kunnen ontwikkelen tot het door de werkgever gewenste niveau. Daarom heeft de werkgever de werknemer niet in redelijkheid kunnen terugplaatsen in haar oude functie.

Trefwoorden: