Datum uitspraak: 21-01-2013
Nummer uitspraak: 105473
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt dat zijn werkzaamheden gelijk zijn aan de werkzaamheden die een door hem met name genoemde collega verricht. Deze collega wordt volgens een hogere schaal bezoldigd. De verhouding tussen de lessen aan hoofdvak- en bijvakstudenten bij beide collega's is afhankelijk van de keuze die studenten maken. Deze verhouding is derhalve volstrekt willekeurig en kan dan ook in casu niet de basis vormen voor een verschil in waardering van de functie. De werkgever heeft een kunstmatig onderscheid aangebracht tussen de functies van de collega's en heeft niet in redelijkheid afwijzend kunnen beschikken op het verzoek van de werknemer om bevordering naar een schaal 12 functie. Het beroep is gegrond.

Trefwoorden: