Datum uitspraak: 03-03-2020
Nummer uitspraak: 109011
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Werknemer spreekt met de directeur af dat zij een opleiding gaat volgen en promotie krijgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een brief. Werknemer gaat per 1 september 2018 van schaal L10 trede 10 over naar L11 trede 10. 
De werkgever komt er op een gegeven moment achter dat de werknemer promotie heeft gekregen met behoud van trede, terwijl dat niet is afgesproken. Hij concludeert dat de werknemer twee tredes te hoog is ingeschaald en dat er daardoor sprake is van onverschuldigde betaling. De werkgever besluit in plaats van terugvordering van het salaris om twee periodieken niet toe te kennen. De werknemer gaat in beroep tegen dat besluit.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De werknemer heeft niet zozeer bezwaar tegen de manier waarop de werkgever de verkeerde inschaling heeft rechtgezet, maar tegen de conclusie van de werkgever dát zij verkeerd is ingeschaald. Zij stelt dat zij heeft afgesproken dat zij bij de promotie naar de hogere schaal haar trede zou behouden. 
De Commissie concludeert dat het niet gaat om een besluit tot onthouden van promotie, maar om een besluit als gevolg van onverschuldigde betaling. Tegen zo'n besluit kan een werknemer niet in beroep bij de Commissie. Omdat er geen sprake is van een voor beroep vatbare beslissing, is het beroep niet-ontvankelijk.

 

Gevoegd behandeld met 109010