Datum uitspraak: 20-12-2018
Nummer uitspraak: 108430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer is benoemd in de functie van docent LC en heeft, in het kader van de functiemix, gesolliciteerd naar de functie van docent LD. De werknemer is afgewezen vanwege het criterium van een evenwichtige verdeling van de LC- en LD-functies over de verschillende secties. De werknemer is werkzaam in drie secties, waaronder de sectie Spaans. Omdat de werknemer niet eerstegraads bevoegd is voor Spaans (wel voor de andere door hem gegeven vakken) is deze sectie niet meegenomen in de beoordeling. De werknemer vindt dit een discriminerend criterium en stelt beroep in bij de Commissie. 

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft bij de beoordeling om een werknemer al dan niet te bevorderen een zekere mate van beleidsvrijheid. Daarom toetst de Commissie marginaal, wat wil zeggen dat zij beoordeelt of de werkgever de daarvoor beschreven procedure juist heeft gevolgd en of hij in redelijkheid tot het besluit kon komen om de werknemer niet te bevorderen. Het is inherent aan een dergelijke procedure, waarbij minder plekken te vergeven zijn dan er kandidaten zijn, dat er keuzes gemaakt moeten worden. De promotiecriteria zijn met instemming van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen en inzichtelijk gemaakt aan de werknemers. Het criterium van een evenwichtige spreiding over de secties is niet discriminerend.
Voldoende aannemelijk is dat, ook al zouden alle secties waarin de werknemer werkzaam is, zijn bekeken, daar geen ruimte was voor een extra Docent LD. De procedure is daarmee juist gevolgd en de werkgever heeft in redelijkheid het bestreden besluit kunnen nemen.
Dat het besluit alleen mondeling aan de werknemer is meegedeeld, acht de Commissie niet zorgvuldig. Dat heeft er mogelijk toe geleid dat het voor de werknemer niet duidelijk was waarom hij niet benoembaar was in een LD-functie. Zo stelt de werknemer dat hij pas op de zitting heeft gehoord dat er twijfel was over zijn benoembaarheid. Het ontbreken van een schriftelijk besluit is echter geen reden om het beroep gegrond te verklaren. 

Trefwoorden: 

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Notice: Undefined index: und in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/sites/all/themes/onderwijsgeschillen/templates/page--publicatie.tpl.php on line 18

Notice: Undefined variable: path in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/sites/all/themes/onderwijsgeschillen/templates/page--publicatie.tpl.php on line 30

Notice: Undefined variable: path in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/sites/all/themes/onderwijsgeschillen/templates/page--publicatie.tpl.php on line 31
Datum uitspraak: 20-12-2018
Nummer uitspraak: 108430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs