Datum uitspraak: 03-07-2020
Nummer uitspraak: 109225
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is werkzaam als docent LB-docent en solliciteert intern voor LC-docent. Zij wordt afgewezen. Ruim een half jaar daarna dient ze beroep in bij de Commissie.

Uitspraak van de Voorzitter
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Een beroep moet binnen zes weken nadat de werkgever het besluit heeft meegedeeld worden ingediend bij de Commissie. De werknemer heeft die termijn ruimschoots overschreden. Zij heeft daarvoor als reden aangegeven dat zij ernstig ziek is geworden en daarom niet in staat was het beroep in te dienen. Uit de stukken maakt de Voorzitter op dat de termijn voor het indienen van het beroep al verstreken was op het moment dat zij haar ziektediagnose kreeg. Bovendien heeft zij de termijn niet slechts met een paar dagen of weken overschreden, maar met ruim een half jaar. Daarom is de termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

Trefwoorden: