Datum uitspraak: 21-09-2020
Nummer uitspraak: 109348
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is sinds 1 augustus werkzaam als docent. In juni 2020 verzoekt hij de werkgever om hem met terugwerkende kracht per 31 augustus 2015, de datum waarop hij zijn eerstegraadsbevoegdheid heeft gehaald, in te schalen in een LD-functie. De werkgever stelt dat de werknemer geen aanspraak meer kan maken op het entreerecht omdat hij in de periode dat hij in dienst is van de werkgever op geen moment aanspraak op dit recht kon maken.

Uitspraak van de Voorzitter
Het beroep is kennelijk ongegrond.

Toelichting
Op de datum indiensttreding van de werknemer was de bepaling over het entreerecht, zoals opgenomen in artikel 5.2 cao vo 2014-2015, al vervallen. Daarom kon de werknemer op dat moment, en ook niet op enig later moment, aanspraak maken op het entreerecht en een inschaling in de functie van docent LD.