Datum uitspraak: 04-12-2020
Nummer uitspraak: 109461
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar ook op aan en verwacht van de werknemer dat hij zich gaat verbeteren. De werknemer stelt dat er nooit formele klachten zijn ingediend, dat hij de klachten nooit op schrift heeft gezien en het daarom lastig is om zich te verbeteren. Op een gegeven moment meldt de werknemer zich ziek, waarna de bedrijfsarts constateert dat sprake is van verstoorde verhoudingen en mediation adviseert. De mediation wordt, zonder dat er een oplossing is bereikt, door de mediator beëindigd. Volgens de werkgever is er sprake van een vertrouwensbreuk en hij besluit de werknemer over te plaatsen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer is werkzaam als docent geschiedenis en is overgeplaatst naar een school waar het vak geschiedenis niet wordt gegeven. De werkgever heeft door de werknemer over te plaatsen naar een school waar hij zijn eigen vak niet kan geven en door niet aan te geven waarom die school desondanks een passende plek is, de belangen van de werknemer onvoldoende in acht genomen. Daarom is het beroep gegrond.
De Commissie vindt wel dat, onder andere vanwege de klachten en de inspanningen van de werkgever om te komen tot verbetering, de overplaatsing op zichzelf gerechtvaardigd was.