Datum uitspraak: 14-11-2019
Nummer uitspraak: 108759
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever zet na een inspectierapport een traject in om de teamcultuur te verbeteren. Gedurende dit traject ontstaat bij de werkgever het beeld dat sprake is van een onveilig werkklimaat. De werkgever besluit daarop de samenstelling van het team te wijzigen en drie medewerkers over te plaatsen, waaronder deze werknemer.
De werknemer merkt de overplaatsing aan als een disciplinaire maatregel en stelt daartegen beroep in bij de Commissie.
De werknemer had tevens de Voorzitter van de Commissie verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende schorsing van de overplaatsing. Deze voorziening is toegewezen (108762), waarna de werknemer haar werkzaamheden weer heeft voortgezet.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Gelet op de signalen dat sprake zou zijn van een onveilig werkklimaat, is het begrijpelijk dat de werkgever zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Omdat ook coaching om tot een werkbare situatie te komen, niet tot verbetering leidde, is het niet onredelijk dat de werkgever heeft besloten om meerdere medewerkers over te plaatsen. Van individuele verwijten richting de werknemer is geen sprake. Daarom is dit geen disciplinaire overplaatsing maar een organisatorische maatregel in het belang van de instelling.
Omdat tegen een overplaatsing als ordemaatregel geen beroep openstaat, is het beroep niet-ontvankelijk.