Datum uitspraak: 05-11-2020
Nummer uitspraak: 109417
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever krijgt van diverse ouders van leerlingen klachten binnen over de werknemer. De werkgever gaat daarover in gesprek met de werknemer, maar partijen komen niet tot elkaar. De werkgever wil de werknemer overplaatsen naar een andere school, maar de werknemer wil daarover niet in gesprek gaan. Vervolgens besluit de werkgever de werknemer over te plaatsen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De verhouding tussen de werkgever en werknemer komen op een gegeven moment onder druk te staan. Gesprekken hierover hebben geleid tot een vertrouwensbreuk aan de zijde van de werkgever, waardoor sprake is van een conflictsituatie. De werknemer heeft bijgedragen aan de ernst van die conflictsituatie doordat zij zich in de communicatie met de werkgever erg formeel heeft opgesteld (onder andere door het zonder toestemming opnemen van gesprekken en weigeren om in gesprek te gaan over vrijwillige overplaatsing). 
De werkgever heeft de belangen van beide partijen tegen elkaar afgewogen. De uitkomst van die belangenafweging is niet onredelijk.