Datum uitspraak: 04-12-2020
Nummer uitspraak: 109409
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer stelt in de periode 2016 tot eind 2018 te zijn gepest door een collega en door de schoolleiding. Begin 2019 wordt hij arbeidsongeschikt. Er wordt hem coaching aangeboden en er vindt een mediationtraject plaats. Nadat de mediation is geëindigd zonder dat er tot een oplossing is gekomen, geeft de werkgever aan dat de werknemer na zijn ziekte niet meer kan terugkeren op de school. Om tot werkbare verhoudingen te komen wordt de werknemer overgeplaatst naar de school, waar hij re-integreert.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever is al langere tijd verstoord. De werkgever heeft zich in de afgelopen jaren meerdere inspanningen getroost om te komen tot een normalisering van de werkverhoudingen. De werkgever heeft de belangen van beide partijen tegen elkaar afgewogen. De uitkomst van die belangenafweging is niet onredelijk. De Commissie geeft de werkgever nog in overweging om aandacht te besteden aan de vraag of overplaatsing naar de school waar de werknemer thans re-integreert, het meest passend is, gezien de (ziekte)achtergrond van de werknemer.