Datum uitspraak: 21-12-2018
Nummer uitspraak: 108346
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Werkneemster kreeg een relatie met een collega die werkzaam is in hetzelfde team. Dit leidde tot onrust bij collega's en vervreemding in het team, mede vanwege het feit dat werkneemster en haar collega de relatie lange tijd ontkenden. De werkgever heeft werkneemster vervolgens overgeplaatst.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond. Er is sprake van zwaarwichtige omstandigheden.

Toelichting
De werkgever heeft voldoende gemotiveerd waarom werkneemster overgeplaatst zou moeten worden. Werkneemster heeft, anders dan dat ze het niet eens was met de overplaatsing, geen specifieke argumenten tegen de overplaatsing aangevoerd. Daarnaast heeft zij de klachten van collega's onvoldoende concreet en gemotiveerd weersproken. De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de relatie tot onrust heeft geleid. De werkgever mocht werkneemster dan ook in redelijkheid overplaatsen.