Datum uitspraak: 16-07-2018
Nummer uitspraak: 108216
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft de werknemer voor vier weken geschorst, omdat hij op onjuiste wijze communiceerde met studenten en collega's. De schorsing is met vier weken verlengd, omdat het onderzoek door de werkgever nog niet was afgerond. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werkgever moet op basis van de cao een werknemer in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze te geven tegen een voorgenomen schorsing als ordemaatregel. De werkgever heeft niet bij het schorsingsvoornemen aan de werknemer aangegeven dat het ging om een schorsing op grond van artikel 2.7 lid 1 cao mbo en dat hij zijn opvattingen daarom voor een bepaalde datum diende te geven. In het schorsingsbesluit is de werknemer de mogelijkheid geboden om achteraf zijn zienswijze in te dienen. Hierdoor heeft de werkgever in strijd met de cao gehandeld. Bij het besluit de schorsing te verlengen is de werknemer niet de mogelijkheid geboden zijn zienswijze in te dienen. Dit had de werkgever wel moeten doen.