Datum uitspraak: 08-10-2018
Nummer uitspraak: 108308
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Omdat er sprake is van een crisis in het directieteam is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Conclusie van dat onderzoek is dat de werknemer, voorzitter College van Bestuur, niet in staat is de noodzakelijke veranderingen door te voeren. De werknemer wordt geschorst bij wijze van ordemaatregel.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de schorsing en de verlenging daarvan is ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft in redelijkheid kunnen kiezen voor een schorsing bij wijze van ordemaatregel in plaats van een schorsing vanwege de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit omdat er op dat moment nog geen duidelijkheid was over de te volgen beëindigingsprocedure en de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer had kunnen leiden tot verergering van de problematiek. Gezien de beleidsvrijheid die de werkgever in zekere mate toekomt, de uitkomst van het rapport en de positie die de werknemer bekleedde, heeft de werkgever in redelijkheid deze besluiten tot schorsing kunnen nemen. Ook was de werknemer, gezien zijn functie, niet inzetbaar op andere werkzaamheden. De voornemenprocedure is juist gevoerd omdat de werknemer in de gelegenheid is gesteld zijn opvattingen telefonisch kenbaar te maken.