Datum uitspraak: 14-06-2019
Nummer uitspraak: 108701
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het team zegt het vertrouwen in de samenwerking met de werknemer op. Vervolgens mag hij niet meer deelnemen aan teamactiviteiten en moet hij de samenwerking met teamleden en participatie aan HR-projecten stopzetten. De werknemer merkt dit aan als een schorsing.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Schorsing is iedere tijdelijke ontheffing van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de functie van een werknemer. 
De Commissie oordeelt dat feitelijk sprake is van een schorsing. De werknemer mag immers een essentieel deel van zijn werkzaamheden niet meer uitoefenen. En terugkeer van de werknemer in het team is volgens de werkgever niet mogelijk.
Omdat de werkgever de verweerprocedure, zoals opgenomen in de cao, niet heeft gevolgd, is het beroep gegrond.