Datum uitspraak: 24-01-2019
Nummer uitspraak: 108527
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Kort na het begin van het schooljaar, waarin werknemer was gestart als docent, merkte de werkgever dat de werknemer achterliep met de lesstof. Nadat een externe coach en een leerling- en veiligheidscoördinator een les van de werknemer hadden bijgewoond, heeft de werkgever zijn zorgen geuit over het functioneren van de werknemer en hem geschorst bij wijze van ordemaatregel voor de duur van drie maanden, althans voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werkgever heeft de werknemer niet in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze ten aanzien van de schorsing kenbaar te maken. Daardoor is de werknemer geschaad in zijn door de cao beschermde belang zich adequaat te kunnen verweren tegen een voorgenomen schorsingsbesluit van de werkgever.