Datum uitspraak: 13-12-2019
Nummer uitspraak: 108908
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is leraar. De werkgever heeft al enige tijd aanmerkingen op het functioneren van de werknemer. Hij wil dat deze een competentie-onderzoek ondergaat, maar dat wil de werknemer niet. Na twee incidenten met leerlingen en klachten van ouders schorst de werkgever de werknemer als ordemaatregel. Later volgt een schriftelijke berisping maar hiertegen stelt de werknemer geen beroep in.

Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Er vallen wel kanttekeningen te zetten bij het handelen van de werkgever. Maar door het hard beetpakken van leerlingen is een niet veilige situatie ontstaan. Samen met het niet verlenen van medewerking om een competentie-onderzoek te ondergaan, geeft dit voldoende reden om de werknemer te schorsen.