Datum uitspraak: 14-03-2014
Nummer uitspraak: 106010
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever is van mening dat er op de school samenwerkingsproblemen zijn en wil onderzoeken wat mogelijke oplossingen zijn. Lopende het onderzoek is de werknemer geschorst.
De bestreden beslissing vermeldt niet op welk cao-artikel de schorsing is gebaseerd en evenmin voor welke duur de schorsing is opgelegd. Voorts heeft de werkgever de schorsingsgronden in de definitieve beslissing gewijzigd dan wel aangevuld ten opzichte van de voornemenbrief. De werknemer is daardoor geschaad in haar door de cao po beschermde belang om zich adequaat te kunnen verweren tegen een (voorgenomen) beslissing van de werkgever. De geconstateerde procedurele gebreken zijn van dien aard, dat het beroep reeds daarom gegrond is.