Datum uitspraak: 29-04-2014
Nummer uitspraak: 106170
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is geschorst omdat de werkgever onderzoek wilde verrichten naar het door de werknemer onbevoegd verrichten van werkzaamheden waarvan hij inmiddels was ontheven. De werkgever heeft de procedurele voorschriften van de cao po voldoende nageleefd. Toen de werkgever ermee bekend werd dat de werknemer onbevoegd werkzaamheden had verricht, zag hij zich geconfronteerd met een bijzondere situatie waarvan begrijpelijk is dat deze nader onderzoek en beraad vergde. Dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek daarbij ongewenst was, is niet onredelijk. Voldoende grondslag voor de schorsing aanwezig. Beroep ongegrond.