Datum uitspraak: 30-01-2014
Nummer uitspraak: 106035
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is in eerste instantie geschorst nadat er twee formele klachten over hem waren ingediend door vrouwelijke collega's, dat zij zich seksueel geïntimideerd voelden door hem.  Ook zou hij leerlingen hebben geslagen, gepest en getreiterd. Gezien de aard van de klachten is het niet onbegrijpelijk dat de werkgever een onderzoek wilde instellen. Eveneens is het begrijpelijk dat de werkgever werknemer gedurende het onderzoek niet op school wilde toelaten. Schorsing in de ontstane situatie is een passende en gerechtvaardigde ordemaatregel. Bij de tweede schorsing heeft de werkgever nagelaten de werknemer voorafgaande aan deze nieuwe schorsing te horen. Voorts vermeldt de beslissing niet op welke grond de schorsing plaatsvindt en evenmin voor welke periode de schorsing is opgelegd. Deze beslissing kan geen stand houden. Het beroep tegen eerste schorsing is ongegrond; het beroep tegen tweede schorsing is gegrond.