Datum uitspraak: 17-12-2019
Nummer uitspraak: 108992
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Uit het leerling informatiesysteem ziet de werkgever dat de werknemer regelmatig cijfers van leerlingen ophoogt. Hij confronteert de werknemer daarmee. De werknemer geeft aan dat dit staande praktijk is en dat hij soepel is met het ophogen van een cijfer als hij vindt dat de leerling dit cijfer waard is of hij de leerling dit cijfer gunt.
Vervolgens schorst de werkgever de werknemer zodat hij nader onderzoek kan doen en zich kan beraden op eventuele vervolgstappen.

Oordeel van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werkgever maakt niet duidelijk waarom de werknemer tijdens het onderzoek niet op school aanwezig kan zijn. Ook motiveert de werkgever niet waarom de afwezigheid van de werknemer nodig was gedurende de periode dat de werkgever zich beraadde op de situatie. De werkgever kon de werknemer dan ook niet in redelijkheid schorsen.