Datum uitspraak: 26-11-2018
Nummer uitspraak: 108335
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft een e-mailbericht aan zijn collega's gestuurd waarin hij meedeelt dat hij in verband met een verslechterde werksituatie op zoek is gegaan naar een andere baan. 
Hierop schorst de werkgever de werknemer als ordemaatregel.
Daartegen stelt de werknemer beroep in bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk. 

Toelichting
De arbeidsovereenkomst tussen partijen is inmiddels beëindigd.
De werknemer heeft geen belang meer bij behandeling van het beroep tegen de schorsing.