Datum uitspraak: 18-01-2019
Nummer uitspraak: 108490/ 108540
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is in verband met klachten over een intimiderende werksfeer naar huis gestuurd. De werkgever stelt een onderzoek in. Gedurende het onderzoek is de werknemer geschorst bij wijze van ordemaatregel. 

Uitspraak van de Commissie
De beroepen tegen de twee schorsingen zijn gegrond.

Toelichting
De werkgever heeft de werknemer zonder haar instemming bijzonder verlof verleend. Daarmee is feitelijk sprake van een door de werkgever dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden, wat aangemerkt wordt als schorsing. Omdat de verweerprocedure uit de cao niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.
Bij de tweede schorsing is wel aan de formaliteiten voldaan. In dezelfde periode dat de klachten over de werknemer zijn ingediend, is er onenigheid ontstaan tussen de werknemer en de algemeen adviseur van het bestuur. Hij gaf ook de opdracht tot het doen van onderzoek. Niet gebleken is dat er eerder soortgelijke klachten over de werknemer zijn geuit, terwijl zij een lang dienstverband heeft. Ook zijn er vraagtekens te zetten bij de uitvoering van het onderzoek. Dit alles maakt dat de Commissie onvoldoende overtuigd is van de noodzaak de werknemer te schorsen.